Erfbelasting in het buitenland

Vanaf 17 augustus 2015 wordt uw Nederlandse testament binnen Europa ook voor uw buitenlandse bezittingen erkend. Vanaf die datum geldt namelijk voortaan de Europese erfrechtverordening. Deze verordening regelt echter niet de erfbelasting in Europa. Wat betekent dat voor internationale erfenissen?

Wanneer is er sprake van een internationale erfenis?

We spreken van een internationale erfenis als u vermogen in het buitenland heeft, als één of meer van uw erfgenamen in het buitenland wonen of als u zelf van plan bent in het buitenland te gaan wonen. Met de komst van de erfrechtverordening is uw Nederlandse testament voortaan geldig in alle Europese landen (met uitzondering van Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Ierland).

Voortaan wordt, op basis van uw Nederlandse testament, in Europese landen vastgesteld wie uw buitenlandse bezittingen erft. Vervolgens wordt aan de hand van de regels van het land waar uw bezit zich bevindt, vastgesteld of en hoeveel erfbelasting betaald moet worden.

Wanneer moet erfbelasting worden betaald in het buitenland?

In Europa hebben landen verschillende regels voor de erfbelasting. Nederland kijkt voor de erfbelasting naar de woonplaats van de overledene. Als de overledene in Nederland woonde, dan moet in Nederland erfbelasting worden betaald over de hele erfenis – ook als bijvoorbeeld een vakantiehuis in het buitenland wordt geërfd of alle erfgenamen in het buitenland wonen. Stel dat het vakantiehuis in Frankrijk staat en de overledene woonde in Nederland, dan kan er toch ook in Frankrijk erfbelasting moeten worden betaald. Er zijn maatregelen genomen om dubbele erfbelasting zo veel mogelijk te voorkomen, maar soms ontkomen uw erfgenamen er niet aan een stukje extra belasting in het buitenland te moeten betalen.

Op welke andere fiscale ‘verrassingen’ moet men bedacht zijn?

Wat in Nederland voor de erfbelasting vanzelfsprekend is, hoeft niet zo in het buitenland te zijn. In Nederland worden stiefkinderen die erven, voor de vrijstelling en het tarief van de erfbelasting, gelijk gesteld met de eigen kinderen van de overledene. Een ongetrouwde samenwonende partner kan voor de erfbelasting in Nederland in aanmerking komen voor de vrijstelling die ook voor een getrouwde partner geldt. Een getrouwde partner kan namelijk maximaal ruim 630.000 euro belastingvrij erven (en afhankelijk van pensioenaanspraken minimaal ruim 160.000 euro). In het buitenland is dit niet altijd het geval en/of is het bedrag van de vrijstelling anders.

Tot slot

Als u een internationale erfenis heeft, dan blijft het – ondanks de komst van de erfrechtverordening – belangrijk om advies in te winnen bij de notaris over de fiscale gevolgen bij uw overlijden.

Direct hulp nodig?


Wij zijn doordeweeks en in het weekend, 24 uur per dag
bereikbaar voor directe hulp op 030 - 262 2244

Contact opnemen