PCB Uitvaartzorg depositofonds

Met het depositofonds van PCB Uitvaartzorg heeft u de mogelijkheid om geld te reserveren voor de uitvaart. U voorkomt hiermee dat uw nabestaanden onverwacht voor de kosten van de uitvaart komen te staan. Ook als aanvulling op bestaande uitvaartverzekeringen of als u niet wilt verzekeren is het depositofonds een goede keuze.

De rente vanaf 1 januari 2021 is 0,25%. De hoogte van iedere storting bepaalt u zelf.

Gebruik maken van het depositofonds gaat heel eenvoudig:

 • Bereken met behulp van het tarievenoverzicht welk bedrag u wenst te reserveren.
 • Ga na of er nog uitvaartverzekeringen zijn en welk bedrag deze uitkeren.
 • Trek de eventuele uitkering van deze verzekeringen af van het benodigde bedrag voor de uitvaart.
 • Stort het door u gewenste bedrag op rekening NL72 FVLB 06 9970 0752 t.n.v. Stichting Depositofonds PCB, o.v.v. depot.
 • Vul uw persoonsgegevens in.
 • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het door u gestorte bedrag sturen wij u het bewijs van storting in het depositofonds toe.
 • Aanmelden/Deposito openen

  Aanmelden voor het depositofonds kan via het contactformulier gedaan worden. Wilt u liever alles bespreken en/of regelen in een persoonlijk gesprek bij u thuis of op ons kantoor, dan kunt u dit ook via het contactformulier doorgeven.

  Indien u direct een eerste storting in het depositofonds wilt storten, wilt u dan zo vriendelijk zijn om ook het bedrag van de storting via het contactformulier aan ons door te geven.

  Depot op beide namen

  Indien u een deposito afsluit voor u en uw partner, kunt u aangeven of het depot op beide namen gesteld moet worden. Als het depot op beide namen is gesteld, kunnen de kosten van de uitvaart na overlijden van één van beiden via het depositofonds verrekend worden. Het eventuele restant blijft dan in het depot staan voor de achtergebleven partner. Als u het depot op één naam wilt reserveren kan dit depot alleen uitgekeerd worden na overlijden van de persoon op wiens naam het depot is gesteld.

  Verhoging van uw deposito

  Het is altijd mogelijk om na verloop van tijd uw bestaande deposito te verhogen. Dit kan wenselijk zijn om een te lage reserve aan te vullen.

  Wat gebeurt er met uw geld?

  De Stichting PCB Depositofonds beheert de ingelegde gelden zo verantwoord mogelijk en vergoedt jaarlijks rente over uw tegoed. De rente wordt jaarlijks bijgeschreven, waardoor uw deposito groeit. Het rentepercentage wordt ieder jaar door de stichting opnieuw bepaald.

  Rente bijschrijvingen

  Na het verstrijken van het kalenderjaar wordt aan de deposanten een overzicht toegezonden van het tegoed aan het begin van het jaar, van de eventuele storting(en) in de loop van het jaar, de bijgeschreven rente en het saldo aan het einde van dat jaar. Ook kunt u altijd contact met ons opnemen.

  Uitkering depositofonds

  Na het verzorgen van de uitvaart worden de kosten daarvan verrekend met uw tegoed. Een eventueel restant blijft in het depositofonds staan voor de achtergebleven partner. Als er geen partner en/of nabestaanden meer zijn, wordt het restant uitgekeerd aan de opdrachtgever.


Transparante tarieven

PCB Uitvaartzorg is een coöperatie en werkt zonder winstoogmerk. Daarom betaalt u nooit te veel en kunt u rekenen op transparante tarieven.


Vooraf inzicht in uitvaartkosten

Uiteraard is het ook mogelijk om vooraf een begroting te laten opstellen. U kunt hiervoor vrijblijvend en zonder afspraak onze uitvaartwinkels in Bilthoven, Nieuwegein of Vianen bezoeken of maak een afspraak met één van onze medewerkers op een door u gewenste locatie, bijvoorbeeld bij u thuis of in een zorginstelling.

Direct hulp nodig?


Wij zijn doordeweeks en in het weekend, 24 uur per dag
bereikbaar voor directe hulp op 030 - 262 2244

Contact opnemen