Keurmerk

Keurmerk

PCB Uitvaartzorg beschikt al meer dan 10 jaar over het Keurmerk Uitvaartzorg. Een extra zekerheid voor u!

Als u wilt weten of diensten een bepaalde kwaliteit hebben, zoals bekwaamheid of betrouwbaarheid, is een keurmerk een goed hulpmiddel. Dit werkt alleen als het betreffende keurmerk aan duidelijk omschreven eisen voldoet en daarop ook gecontroleerd wordt. Het keurmerk voor de uitvaartzorg wordt getoetst door een erkende onafhankelijke certificeringsinstituut: Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). De laatste toetsing heeft in juni 2019 plaatsgevonden.

Wat zijn de eisen van het keurmerk?

Heldere afspraken

De uitvaartverzorger legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook wanneer deze later wijzigen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Transparante kostenbegroting

Binnen 24 uur na het eerste gesprek ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke kostenbegroting en een overzicht van de afspraken, zodat nabestaanden ook op dat punt weten wat ze kunnen verwachten. Indien akkoord tekenen zowel de opdrachtgever en de uitvaartverzorger de kostenbegroting.

Goede organisatie

PCB Uitvaartzorg zorgt ervoor dat de gehele uitvaart van begin tot eind juist wordt uitgevoerd conform de eisen van de opdrachtgever. Van elke uitvaart wordt door ons een uitgebreid dossier bijgehouden, waarin ieder detail vanaf de melding van het overlijden tot de afronding van de uitvaart wordt bewaard.

Bekwaam personeel

Onze medewerkers moeten vakbekwaam, gediplomeerd, gekwalificeerd zijn en beschikken over ruime ervaring.

Klachtenafhandeling

Een eventuele klacht wordt op de juiste wijze in behandeling genomen en opgelost. Herhaling van klachten moet worden voorkomen. Hiervoor beschikt het Keurmerk over een uniform klachtenprotocol, dat iedere uitvaartverzorger verplicht moet toepassen. Lukt het niet om een klacht binnen onze organisatie op te lossen, dan wordt de opdrachtgever doorverwezen naar de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Hier kan een klacht, op kosten van PCB Uitvaartzorg, in behandeling worden gegeven. De uitspraak van dit Klachteninstituut is bindend voor PCB Uitvaartzorg.

Tevredenheidsonderzoek

PCB Uitvaartzorg houdt na iedere uitvaart een enquête om de tevredenheid van de opdrachtgever te meten. Na het analyseren en beoordelen hiervan worden waar nodig verbeteringen doorgevoerd.

Klik hier voor meer informatie over Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.

Klachtenprocedure

Heeft u als opdrachtgever een klacht over de verzorging van de uitvaart? In eerste instantie dient u deze klacht met de uitvaartverzorger te bespreken. Mocht u in wederzijds overleg niet tot een oplossing komen, dan kunt u gebruik maken van de beroepsmogelijkheid van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Deze Stichting heeft voor de behandeling van klachten een reglement opgesteld en een Ombudsman benoemd, die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en uitspraak doet.

030 - 262 2244
Scroll naar boven