Keurmerk uitvaartbranche

De zes zekerheden van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg:

1. Heldere afspraken over de uitvoering

De uitvaartleider legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook wanneer deze later wijzigen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

2. Transparante kostenbegroting

Binnen 24 uur na het eerste gesprek ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke kostenbegroting en een overzicht van de afspraken, zodat nabestaanden ook op dat punt weten wat ze kunnen verwachten. Indien akkoord tekenen zowel de opdrachtgever als de  uitvaartleider de kostenbegroting.

3. Goede organisatie

PCB Uitvaartzorg zorgt ervoor dat de gehele uitvaart van begin tot eind juist wordt uitgevoerd conform de eisen en wensen van de opdrachtgever. Van elke uitvaart wordt door ons een uitgebreid dossier bijgehouden, waarin ieder detail vanaf de melding van het overlijden tot en met de afronding van de uitvaart wordt bewaard.

4. Bekwaam personeel

Onze medewerkers zijn vakbekwaam, gediplomeerd en gekwalificeerd en beschikken over ruime ervaring. Nieuwe uitvaartleiders doorlopen eerst een uitgebreid inwerkprogramma voor zij zelf een uitvaart mogen leiden.

5. Klachtenafhandeling

Een eventuele klacht wordt op de juiste wijze in behandeling genomen en opgelost. Middels een door de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg opgesteld klachtenprotocol wordt herhaling van klachten tegengegaan. Komen wij er met u niet uit, dan laten wij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen tussenbeide komen.

6. Tevredenheidsonderzoek

Na elke uitvaart meten wij de bevindingen van onze opdrachtgevers middels een klanttevredenheidsonderzoek. De verbeterpunten die hieruit naar voren komen nemen wij mee in onze dienstverlening. Zo nodig volgt er een verhelderend gesprek met de opdrachtgever.

030 - 262 2244
Scroll naar boven