Uitvaarten en COVID-19

Nu de maatregelen en richtlijnen van het RIVM en de Uitvaartbranchevereniging BGNU rondom het coronavirus meer zijn losgelaten kunnen ook uitvaarten weer bijna helemaal als vanouds doorgang vinden. Toch moeten we nog altijd onze waakzaamheid bewaren. Zo kunnen wij  – als u dat wenst – weer bij u thuis komen om de uitvaart door te spreken tenzij het in uw situatie niet mogelijk is daar de 1,5 meter afstand aan te houden. In dat geval kunnen wij uitwijken naar onze uitvaartcentra, daar hebben we volop de ruimte om gesprekken te houden met grotere groepen. Ook bij plechtigheden blijft de afstandsregel onverminderd van kracht.

Sinds 26 juni 2021 is de verplichting komen te vervallen om in openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs en bij contactberoepen een mondkapje te dragen. Dit houdt in dat u tijdens een uitvaart geen mondkapje meer hoeft te dragen. Een uitzondering hierop vormen ruimtes en situaties waarbij de 1,5 meter afstand niet kan worden aangehouden. Dan is het toch verplicht om een mondkapje te dragen.

030 - 262 2244
Scroll naar boven