Regelen van de uitvaart

Tijdens een persoonlijk gesprek zal de uitvaartverzorger u vragen naar de wensen voor de uitvaart, u suggesties doen en u over alle mogelijkheden voorlichten.

Sommige keuzes kunnen misschien tijdens dit gesprek worden gemaakt en andere in de dagen na het gesprek. Samen bepalen we welke beslissing op welk moment het beste genomen kan worden en waarom. Maar u bepaalt het tempo.

Rust en de tijd nemen voor beslissingen over de uitvaart is erg belangrijk. Wij zijn ons daar zeer van bewust en geven u hiervoor alle ruimte.

Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek zullen een aantal punten besproken worden die op dat moment noodzakelijk zijn. Te denken valt hierbij aan:
 • Wanneer en waar de uitvaart zal plaatsvinden
 • Opbaren in woonhuis of uitvaartcentrum
 • Keuze van de kist
 • Keuze van de rouwbrief
 • Keuze rouwvervoer

Tweede gesprek

Tijdens het volgende gesprek is er wat meer rust om alvast na te denken over de dag van de uitvaart en de invulling hiervan. Het is daarbij ook mogelijk om (indien haalbaar) eerder gemaakte keuzes te herzien of om eerdere vragen die uitgesteld zijn te beantwoorden. Te denken valt hierbij aan het plaatsen van een advertentie of de keuze van rouwbloemwerk. Verder zal er alvast geïnformeerd worden naar de invulling van de plechtigheid. Ook zal tijdens het tweede gesprek de begroting aan de orde komen. Wij vinden het belangrijk dat u snel duidelijkheid heeft over de kosten van de uitvaart. Tijdens dit gesprek kunnen de volgende vragen gesteld worden:
 • Welke muziekkeuze er is
 • Wie er zal spreken tijdens de plechtigheid
 • Als er sprake is van een kerkdienst, of er een liturgie verzorgd moet worden
 • Wat wilt u tijdens de condoleance aan consumpties aanbieden
 • Wilt u dat de kist daalt of blijft staan aan het einde van de plechtigheid
 • Wilt u als eerste of als laatste het graf/de aula verlaten
 • Welke consumpties wilt u na afloop aanbieden

Dagen tot aan de uitvaart

De dagen na de eerste gesprekken tot aan de dag van de uitvaart zullen wat rustiger verlopen. Alle afspraken zijn gemaakt en u heeft de tijd om u voor te bereiden op de dag van de uitvaart. Tijdens deze periode is het contact met de uitvaartverzorger wat minder. Dat betekent echter niet dat wij er niet voor u zijn. Op kantoor zullen wij de noodzakelijke voorbereidingen treffen om de uitvaart goed en respectvol te laten verlopen. Als u tijdens deze periode nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook zal de uitvaartverzorger contact met u opnemen als er nog vragen zijn.

Dag van de uitvaart

Op de dag van de uitvaart is er afgesproken waar en op welk tijdstip u aanwezig dient te zijn. Dit kan zijn in het uitvaartcentrum, het woonhuis, de kerk of op de locatie waar de uitvaart zal plaatsvinden. Ook is de uitvaartverzorger op het afgesproken tijdstip aanwezig. De uitvaartverzorger is er deze dag voor u. U kunt bij hem/haar terecht met al uw vragen. Aan het einde van de plechtigheid zullen wij afscheid van u nemen en u het condoleanceregister, de akte van overlijden en eventuele andere persoonlijke spullen aan u overhandigen.

Na de uitvaart

Ook na de uitvaart kunt u een beroep doen op onze dienstverlening. Deze zorg begint al tijdens de voorbereiding van de uitvaart met het overhandigen van de gids "Zorgen erna". In dit naslagwerk staan alle onderwerpen uitvoerig beschreven waarmee u in aanraking kunt komen na een overlijden. Het versturen van oude verzekeringspolissen verzorgen wij kosteloos voor u. U ontvangt de uitkering van de verzekering(en) automatisch op uw eigen bankrekening.

Direct hulp nodig?


Wij zijn doordeweeks en in het weekend, 24 uur per dag
bereikbaar voor directe hulp op 030 - 262 2244

Contact opnemen