Informatie over begraven

Bijna iedere woonplaats in Nederland heeft een begraafplaats. Meestal is de burgerlijke gemeente eigenaar van de begraafplaats, soms een kerkgenootschap of particuliere instantie. Op een gemeentelijke begraafplaats mag iedere inwoner begraven worden. Soms zijn deze begraafplaatsen ook toegankelijk voor niet-inwoners. Op begraafplaatsen van een kerkgenootschap worden meestal alleen begrafenissen van leden van het desbetreffende kerkgenootschap toegestaan. De meeste begraafplaatsen beschikken over twee soorten graven, namelijk particuliere graven en algemene graven.

Particulier graf

In de wet wordt niet gesproken over een eigen of familiegraf, maar over een “Particulier graf”. Dit houdt in dat de eigenaar/rechthebbende het recht heeft om te beslissen welke overledene(n) in het graf begraven worden. Het maximum aantal begravingen wordt via het reglement van de begraafplaats bepaald. Een “Particulier graf” betekent echter niet dat de rechthebbende ook eigenaar is van het graf of de grond. De begraafplaats is altijd eigendom van de burgerlijke of kerkelijke gemeente of een private onderneming. De eigenaar geeft zo'n graf uit als iemand daar om verzoekt.

Algemeen graf

Op zowel bijzondere (kerkelijk of particulier) als gemeentelijke begraafplaatsen kan men in een algemeen graf worden begraven. In de praktijk betekent dit dat er in één graf meerdere personen worden begraven, welke geen familieband met elkaar hebben. Deze graven geven de nabestaanden geen rechten op verlenging van huur. Na afloop van de termijn worden deze graven geruimd. Herbegraven van de stoffelijke resten in een eigen graf is na ruiming (maar niet eerder!) bijna altijd mogelijk. Doordat er 2 of 3 mensen in een algemeen graf begraven worden is de ruimte op het graf voor het plaatsen van een individuele grafsteen ook beperkt. Grafstenen voor deze graven zijn dan ook vaak aan strenge voorschriften gebonden.

Onderhoud van het graf

In sommige plaatsen kan of moet men ook met de beheerder/houder van de begraafplaats een overeenkomst sluiten inzake het onderhoud van het graf. Bij verlenging van de termijn moet dan ook eventueel rekening gehouden worden met een onderhoudsovereenkomst met de beheerder/houder van de begraafplaats. Op de begroting van de uitvaart zijn de onderhoudskosten niet meegenomen.

Tijdelijk steentje

Als service bieden wij aan om op een nieuw graf kosteloos gedurende 3 maanden een klein monument met daarop de naam van de overledene te plaatsen. Hierdoor krijgt het graf vanaf het begin een persoonlijke uitstraling.

Enkele begraafplaatsen in de regio Utrecht

Begraafplaats Daelwijck

Begraafplaats Kovelswade

Begraafplaats Soestbergen

Begraafplaats Tolsteeg

Begraafplaats Brandenburg - De Bilt

Begraafplaats Noorderveld - Nieuwegein

Begraafplaats Sparrendreef - Vianen

Begraafplaats de Hoge Akker - IJsselstein

Direct hulp nodig?


Wij zijn doordeweeks en in het weekend, 24 uur per dag
bereikbaar voor directe hulp op 030 - 262 2244

Contact opnemen