Lidmaatschap

Hoe wordt u lid?

Het lidmaatschap is kosteloos. Het geeft u de mogelijkheid om mee te denken en mee te beslissen over de koers die PCB Uitvaartzorg kiest. U wordt jaarlijks uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering en kunt daar uw stem laten horen.
Daarnaast ontvangen onze leden driemaal per jaar ons nieuwsbulletin. Dit is ook te lezen op onze website, maar leden krijgen het automatisch per post toegestuurd. Ons Bulletin informeert u over nieuwe ontwikkelingen rondom uitvaarten, begrafenissen, crematies en bevat uiteraard ook nieuws over PCB Uitvaartzorg.

Tot slot heeft het lidmaatschap ook een financieel voordeel. Wanneer één van onze leden overlijdt, bieden we de nabestaanden de mogelijkheid om de overledene kosteloos op te baren. Ook voor de rouwbezoeken, inclusief de koffie en thee, hoeven de nabestaanden niet te betalen. Dit alles onder de voorwaarde dat de uitvaart wordt verzorgd door PCB Uitvaartzorg en de opbaring plaatsvindt in ons eigen uitvaartcentrum, of thuis. 
Bij niet-leden brengen we voor een opbaring € 760 (2023) in rekening.

U kunt zich als lid aanmelden door een mail te sturen aan [email protected].
We ontvangen graag de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw lidmaatschap en zult u in het vervolg ons Bulletin per post thuisgestuurd krijgen
U krijgt uiteraard jaarlijks een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.

Word ook lid en voel u thuis bij PCB Uitvaartzorg

030 - 262 2244
Scroll naar boven