Depositofonds PCB Uitvaartzorg

Depositofonds PCB Uitvaartzorg

Met het depositofonds van PCB Uitvaartzorg heeft u de mogelijkheid om geld te reserveren voor een uitvaart. U voorkomt hiermee dat uw nabestaanden onverwacht voor de kosten van de uitvaart komen te staan. Ook als aanvulling op bestaande uitvaartverzekeringen of als u niet wilt verzekeren is het depositofonds een goede keuze.

Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de rente 0,10%.

De hoogte van iedere storting en de frequentie waarmee u stort, bepaalt u zelf.

Het openen van een deposito gaat heel eenvoudig:

  • Bereken met behulp van het tarievenoverzicht welk bedrag u wenst te reserveren. Of laat door ons een begroting opmaken op basis van uw wensen.
  • Ga na of er uitvaartverzekeringen zijn en stuur ons een kopie; wij gaan voor u na wat de huidige waarde ervan is.
  • Trek de waarde van de polissen af van het benodigde bedrag voor de uitvaart.
  • Stort het door u gewenste bedrag op rekening NL72 FVLB 06 9970 0752 t.n.v. Stichting Depositofonds PCB, o.v.v. deposito en uw geboortedatum.
  • Stuur ons uw persoonsgegevens.
  • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het door u gestorte bedrag sturen wij u het bewijs van storting toe.

Aanmelden voor het depositofonds

Aanmelden voor het depositofonds kunt u doen via het aanmeldformulier depositofonds. Wilt u liever eerst een oriënterend gesprek over uw wensen, dan kunt u dit via het contactformulier aan ons doorgeven.

Indien u direct een eerste storting in het depositofonds wilt doen, doet u dit dan onder vermelding van uw geboortedatum, zodat wij de storting later aan u kunnen linken.

Deposito op twee namen

Indien u een deposito afsluit voor u en uw partner, dan kunt u aangeven dat het deposito op beide namen gesteld moet worden. De kosten van een uitvaart na overlijden van één van uw beiden kunnen dan via het depositofonds verrekend worden. Het eventuele restant blijft dan in het depot staan voor de achtergebleven partner. Als u het depot op één naam reserveert, dan kan het depot alleen na overlijden van de persoon op wiens naam het depot is gesteld uitgekeerd worden. Of: Als het deposito op één naam staat, kan het restant worden overgeschreven op naam van de partner

Verhoging van uw deposito

U kunt op elk gewenst moment uw bestaande deposito verhogen. Dit kan wenselijk zijn om uw reserve aan te vullen in overeenstemming met tariefswijzigingen.

Wat gebeurt er met uw geld?

Stichting PCB Depositofonds beheert de ingelegde gelden zo verantwoord mogelijk. Jaarlijks wordt er een rentepercentage bijgeschreven. De stichting stelt elk jaar opnieuw het rentepercentage vast. De actuele rente vindt u op deze pagina. In de eerste maanden van het jaar, ontvangt u van ons een rentebrief.

Afschriften

In de eerste maanden van elk kalenderjaar wordt aan de deposanten een overzicht toegezonden van de rentebijschrijving en van het saldotegoed. Ook van eventuele tussentijdse stortingen in de loop van het jaar ontvangt u een afschrift.

Uitkering depositofonds

Na het verzorgen van de uitvaart worden de kosten daarvan verrekend met uw tegoed. Een eventueel restant blijft in het depositofonds staan voor de achtergebleven partner. Als er geen partner en/of nabestaanden zijn, wordt het restant van het deposito uitgekeerd aan de opdrachtgever.

Klik hier voor de folder over ons depositofonds. De folder kunt u 2-zijdig afdrukken en tot een boekje vouwen.
Het inschrijfformulier voor het depositofonds kunt u hier downloaden.

030 - 262 2244
Scroll naar boven