Kerkelijke uitvaart

Een kerkelijke uitvaart oubollig? Of kan het ook eigentijds?

Protestants Christelijke Begrafenisvereniging:
Onze naam verraadt het al – PCB Uitvaartzorg is een uitvaartonderneming met een grote staat van dienst op het vlak van kerkelijke uitvaarten. Wij kennen PKN kerken in de regio Utrecht door en door, hebben korte lijntjes met niet alleen de voorgangers, maar ook met de kosters en organisten met wie afspraken gemaakt moeten worden.

We horen het geregeld: “Onze ouders hechtten aan een kerkelijke uitvaart, maar wij kunnen er niet zoveel mee.” Nabestaanden weten niet zo goed hoe ze de wens van hun ouders moeten inwilligen. Ze komen zelf niet meer in de kerk, vinden het lastig de hele invulling van het afscheid in handen van een voorganger te geven of hebben geen kennis van de gebruiken en rituelen.

Persoonlijke touch

Een uitvaartdienst in de kerk heeft een aantal min of meer vaststaande onderdelen als het aansteken van de paaskaars, de Bijbellezing, een overweging, de geloofsbelijdenis en de zegen. Het is echter helemaal niet gezegd dat nabestaanden daar geen persoonlijke touch aan kunnen geven.
In het gesprek voorafgaand aan de uitvaart met de voorganger voorzien de nabestaanden de voorganger van input voor de woorden van herinnering, maar de nabestaanden kunnen ook besluiten zelf spreektijd te nemen. Ook hebben de nabestaanden invloed op hoe sober de plechtigheid wordt: zo kunnen ze ervoor kiezen om juist wel of geen bloemen onderdeel te laten zijn van de dienst. Het vertonen van foto’s tijdens een uitvaartdienst is ook iets wat we tegenwoordig ook in de kerk steeds meer zien.

Wat nog meer

Welke mogelijkheden zijn er nog meer als variatie op de traditionele uitvaartdienst? Soms kiest een familie er om praktische redenen voor de dienst in de aula van een begraafplaats of crematorium te laten plaatsvinden. De voorganger komt dan daarheen en PCB Uitvaartzorg zorgt dat alle benodigde liturgische attributen aanwezig zijn. En als de familie geen banden meer heeft met een kerk of een voorganger, dan beschikt PCB uitvaartzorg over een netwerk van onafhankelijke voorgangers die uitgebreid de tijd nemen voor een kennismakingsgesprek met de familie zodat zij alsnog een persoonlijke, respectvolle terugblik op het leven van de overledene kunnen maken. U ziet: de termen kerkelijke uitvaart en eigentijds en persoonlijk bijten elkaar in het geheel niet.

Witte Kerkje in Odijk

Wilt u graag eens van gedachten wisselen over een vorm die voor u passend zou zijn? Neem dan contact met ons op voor een inspirerend gesprek. Bel naar 030-262 22 44 of mail naar [email protected]

030 - 262 2244
Scroll naar boven