Nieuwe uitgave van PCB Bulletin is verschenen

Medio maart is ons nieuwe Bulletin verschenen. Bij al onze leden is het per post thuisbezorgd. Mocht u  geen lid zijn, maar het Bulletin ook willen ontvangen, vraag dat dan bij ons aan. We sturen het u graag toe. U kunt het overigens ook inzien op ons website, onder PCB Uitvaartzorg/Bulletin.

Veel leesplezier!

030 - 262 2244
Scroll naar boven